Welkom

Stichting Vrienden van theaterschool NKT te Purmerend.

Wij dragen bij aan extra kwaliteit van de NKT Theaterschool door speciale activiteiten voor de leerlingen te financieren.

We doen dit door middelen te verzamelen die we ter beschikking stellen aan de theaterschool. We verkrijgen de gelden vooral door de contributie van de Vrienden NKT. Voor een bedrag van minimaal 25€ per jaar mag je je Vriend NKT noemen. Het geld komt ten goede aan alle leerlingen NKT.

 Als Vriend NKT doen wij ook wat extra’s. Korting op een DVD, een kijkje achter de schermen, en een nieuwsbrief.

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe koers ingezet. Deze website is een resultaat ervan. Een aantal leuke activiteiten voord de leerlingen en u als Vriend NKT staan op stapel.

Bewust hebben we gekozen voor een blog als site. Ter zijner tijd hopen we ook via dit medium met u in contact te zijn.

Dank voor uw bijdrage en belangstelling.

Het voltallige bestuur van de stichting.
Judith, Peter, Rene en Wout