Activiteiten 2020 – 2021

Het is een verrassende tijdvoor ons allemaal. Dat heeft op iedereen  z’n weerslag en brengt gelukkig ook veel creativiteit tot leven. Het bestuur heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten.  We  nemen u graag mee in een kort overzicht van onze activiteiten.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we de afgesproken projecten allemaal moeten afblazen vanwege de COVID-pandemie. Wel hebben we de ledenadministratie vernieuwd en up-to-date gebracht.

Kunt u ons helpen deze actueel te houden en wijzigingen door geven aan: http://www.vriendennkt.nl/contactformulier/ of mutaties mailen naar: vriend@vriendennkt.nl. Dank u voor de moeite.

Verder heeft het bestuur nagedacht over mogelijkheden in een veranderende wereld.

Dat gaf ons een goed perspectief voor bestedingen in het huidige schooljaar. In nauw overleg met de NKT-theaterschool leveren we financieel bijdragen aan de volgende projecten:

  • Workshops door een professioneel theatermaker voor alle leerlingen in februari van 2021;
  • Nieuwe Led-theaterverlichting  in één van de lokalen op de eerste verdieping;
  • Renovatie van de kantine geheel in NKT-style. De kantine vormt het kloppende sociale hart van de school en gaat helemaal op de schop;
  • Bijdrage aan de eindvoorstelling van dit schooljaar.

Iedereen is afhankelijk van hoe de corona-crisis uitpakt, dus alles onder voorbehoud. De nieuwe Led-theaterverlichting en renovatie van de kantine kunnen doorgaan ongeacht de huidige ontwikkeling van de corona-crisis. Natuurlijk worden de geldende regels van het RIVM in acht genomen.

Voor de leerlingen van het NKT is te hopen dat de workshop en eindvoorstelling in aangepaste vorm kunnen doorgaan. Beide activiteiten zijn  in de afgelopen jaren keer op keer een groot succes geweest.  Tenslotte,  een NKT leerling doet niets liever dan te schitteren  op het podium!

We houden u op de hoogte van onze activiteiten.

En wat is er allemaal gaande op het NKT? Voor de kerst sturen wij u hier een kort verslag van.

We wensen u fijne (aangepaste) feestdagen toe en een in  alle opzichten goed 2021.Blijf gezond!