Terug van nooit weggeweest

Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien met goede voornemens en wensen. Vrienden Theaterschool NKT heeft die zeker. Deze nieuwsbrief is er een van. De afgelopen jaren heeft de stichting haar werk vooral op de achtergrond gedaan. Met mooie projecten waaraan u als Vriend NKT een goede bijdrage heeft geleverd.

Het is nu de tijd meer op de voorgrond te treden met een nieuwe site, nieuwsbrief en natuurlijk activiteiten voor u als Vriend van het NKT. Als Vriend levert u een bijdrage aan extra kwaliteit van de theaterschool NKT.

Dit jaar staat in het teken van de musical “Koekoeksjong”. Naast een directe bijdrage aan de musical-muziek zelf, organiseren we in ieder geval een “Kijkje in de keuken” van de musical op zondag 26 mei. Daarover later meer.

Nieuwe site

Afgelopen december hebben we onze nieuwe site geïntroduceerd. www.vriendennkt.nl

Via deze site willen we u op de hoogte houden van onze activiteiten. Ook kan via de site heel makkelijk gecommuniceerd worden met ons. Ook het bestuur, de statuten en de verantwoording van de gelden staan vermeld op de site.

Het bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit vier mensen:

  • Peter Sanders (Voorzitter)
  • Judith Dassen (Secretaris)
  • Wout Zeekant (Penningmeester)
  • Rene Burgers (PR)

Klik op deze link om met ons in contact te komen.

Activiteiten 2018/2019

In het lopende seizoen hebben we een bijdrage geleverd aan de t-shirts die alle leerlingen aan het begin van het schooljaar hebben gekregen van het NKT.

NKT T-Shirt 2018/2019
NKT T-Shirt 2018/2019

Zoals altijd staat de muziek van de NKT-musicals op een hoog niveau. Om dit ook met “Koekoeksjong” een mooie musicale omlijsting te krijgen hebben we een substantiële bijdrage geleverd dit mogelijk te maken.

Op stapel staat een Kijkje in de Keuken van de komende musical. Op zondag 26 mei kunt kennis maken met de cast, inzicht krijgen in hoe een musical tot stand komt en genieten van een unieke pre-view van de musical. Opgeven kan binnenkort hier op de site.

Cast Koekoeksjong
Cast Koekoeksjong

Aanpassing minimum bijdrage

Sinds de oprichting van de Vriendenstichting vragen we een minimum bedrag van 20 euro als bijdrage. Na 17 jaar verhogen we het bedrag naar minimaal 25 euro. Zo kunnen we de extra activiteiten van de leerlingen ondersteunen en hebben we de mogelijkheid de Vrienden kring NKT te vergroten.

Goed is om te weten dat alle giften aan de Vriendenstichting aftrekbaar zijn van de belasting. De stichting kent een ANBI-status. Ook hanteren we voor het bestuurswerk van de stichting geen beloningsbeleid.

Nog even dit

Vrienden NKT werft gelden die ten goede komen aan alle leerlingen van het NKT. Alles wat buiten de normale begroting van de school valt, komt hiervoor in aanmerking. Als u nog mensen weet die de kinderen van het NKT een warm hart toedragen, geef ze de tip een bijdrage te schenken.

Namens alle kinderen van het NKT: “BEDANKT”.